• 3 marca br. w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Radziejowie rozstrzygnięto VI edycję Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”. Była to rekordowa edycja tego organizowanego od sześciu lat konkursu, gdyż wzięło w niej udział ponad 250 uczniów szkół powiatu radziejowskiego. Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazło się aż 6 uczniów naszej szkoły.
   • Jak co roku uczniowie z klasy 6c Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim, wraz z wychowawczynią oraz nauczycielką geografii udali się do Domu Pomocy Społecznej aby zaprezentować część artystyczną z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.

  • INFORMUJEMY, IŻ OD 23 MARCA 2020 r. SEKRETARIAT SZKOŁY,
   AŻ DO ODWOŁANIA BĘDZIE PRACOWAŁ W SYSTEMIE PRACY ZDALNEJ

   W GODZ. 8:00 – 16:00.

    

   WSZELKIE SPRAWY ZAŁATWIANE BĘDĄ ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

   POD ADRESEM: sp_piotrkow@piotrkowkujawski.pl

   oraz pod numerem telefonu:

                                                                                               dyrektor: 783808802


   PEDAGOG SZKOLNY BĘDZIE PEŁNIŁ DYŻUR TELEFONICZNY DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI CODZIENNIE W GODZINACH   12.00-15.00, A W SPRAWACH PILNYCH RÓWNIEŻ POZA WSKAZANYMI GODZINAMI POD NUMEREM TELEFONU: 793835445

   Szanowni  Rodzice

   W związku z  decyzja rządu o otwarciu żłobków i przedszkoli w celu umożliwienia rodzicom powrotu do pracy informujemy, że oddział przedszkolny zorganizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim zostanie otwarty od 11.05.2020.

   Zgłoszenia będą przyjmowane do piątku, 08.05.2020, do godziny 13.00. Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć  w budynku szkoły (w wejściu głównym).

   W przypadku pytań, wątpliwości – kontakt z dyrektorem  pod numerem telefonu: 783808802

   Szczegóły i karta zgłoszenia w sekcji AKTUALNOŚCI

       KORONAWIRUS


   PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

    

    

   1.       Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

   Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

   Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

   Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

    

   2.       Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

   Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
   i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

    

   3.       Zachować bezpieczną odległość  

   Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
   Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

    

   4.       Unikać dotykania oczu, nosa i ust

   Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
   z powierzchni na siebie.

    

   5.       Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

   Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

   Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

    

   6.       Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
   w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

   Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

    

   7.       Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
   w których szerzy się koronawirus należy
   starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

    

   8.       Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
   Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

    

   9.       Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
   W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

    

   10.   Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.    

 • Najnowsze

  Aktualności

   • Warto pomagać
   • 26.06.2020
   • "Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka."

    Ks. Mieczysław Maliński

    Rok szkolny 2019/20 zakończaliśmy pomagając innym. W dniu 26.06.2020 odpowiedzieliśmy na nominację Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i podjęliśmy wyzwanie #GaszynChallenge. Do zadania podeszliśmy z entuzjazmem a jego wykonanie dało nam wiele radości.

   • Czytaj więcej
   • Zakończenie roku szkolnego 2019/20
   • 24.06.2020
   • Zakończenie roku szkolnego 2019/20

    ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

    26 czerwca 2020 r.

    W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w bieżącym roku szkolnym nie będzie organizowane uroczyste zakończenie roku szkolnego. W dniu 26 czerwca 2020 r. umożliwimy jedynie odbiór świadectw. Wychowawcy wydadzą je chętnym uczniom lub rodzicom. Odbiór ten nie jest konieczny. Uczniowie, którzy nie zdecydują się na odbiór świadectw w dniu 26.06.2020 mogą odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły od 29.06.2020 w godz. 800 – 1500. Świadectwo można odebrać również we wrześniu 2020.

   • Czytaj więcej
   • Zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym
   • 07.05.2020
   • Szanowni Rodzice

    W związku z decyzja rządu o otwarciu żłobków i przedszkoli w celu umożliwienia rodzicom powrotu do pracy informujemy, że oddział przedszkolny zorganizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim zostanie otwarty od 11.05.2020.

    Zgłoszenia będą przyjmowane do piątku, 08.05.2020, do godziny 13.00. Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć w budynku szkoły (w wejściu głównym).

   • Czytaj więcej
   • PODRĘCZNIKI KL.1-3 CZ.4
   • 16.04.2020
   • PODRĘCZNIK cz.4 DLA KLAS 1-3 MOŻNA ODBIERAĆ W WEJŚCIU GŁÓWNYM DO SZKOŁY W DNIACH:

    16.04.2020 DO GODZ. 13:00

    17.04.2020 OD 7:00 DO 15:00

    20.04.2020 OD 7:00 DO 15:00

    JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ CZ.3 PODRĘCZNIKA BĘDZIE ODDAWANA PO POWROCIE UCZNIÓW DO SZKOŁY. (PROSIMY NIE PRZYNOSIĆ PODRĘCZNIKÓW DO ODDANIA)

   • Czytaj więcej
   • ZDALNE NAUCZANIE
   • 24.03.2020
   • INFORMACJA DLA NAUCZYCIELA, UCZNIA i RODZICA

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, począwszy od 25.03.2020 do 10.04.2020 szkoła prowadziła będzie zdalne nauczanie.

    W związku z powyższym informuję że:

   • Czytaj więcej
 • Partnerzy

  Dziękujemy naszym partnerom za współpracę
  • {#1508} 1
  • Akademia Bezpiecznego Puchatka
  • Synergia Librus
  • Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
  • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  • BIP
   • Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
   • Albert Einstein
   • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
   • William Shakespear
   • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
   • Carl Rogers