• Inauguracja roku szkolnego 2020/21

   •  

    PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI I  OBOWIĄZUJĄCE ZASADY SANITARNE:

    Uczniowie dojeżdżający przybywają do szkoły zgodnie z załączonym  harmonogramem dowozu. W czasie przewozu należy mieć założoną maseczkę zakrywającą osłona ust i nosa lub ewentualnie przyłbicę. Przed wejściem do autokaru  opiekunowie będą  dezynfekować wsiadającym dłonie.

    Zasady ogólne obowiązujące podczas spotkań inaugurujących nowy rok szkolny:

    1. W spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych lub innych wskazujących na zakażenie wirusem COVID-19.
    2. W spotkaniu nie mogą brać udziału osoby objęte  kwarantanną lub izolacją lub gdy domownik przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
    3. Uczestnicy spotkania (rodzice i dzieci) zobowiązani są do zakrycia nosa i ust maseczką lub przyłbicą wchodząc do szkoły.
    4. Przy większym zagęszczeniu osób zaleca się zakrycie ust i nosa również na zewnątrz budynku.
    5. Uczniowie oraz rodzice zobowiązani są do zdezynfekowania rąk przed wejściem do budynku (płyn dostępny przy wejściu).
    6. Oczekując na spotkanie na zewnątrz  (uczniowie, rodzice) uczestnicy zobowiązani są do  zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 metra. 
    7. Po zakończonym spotkaniu rodzice oraz dzieci niezwłocznie opuszczą budynek szkoły.  
    8. Po każdym spotkaniu pracownicy obsługi zdezynfekują krzesła, klamki i inne powierzchnie dotykowe.
    9. Do budynku szkoły (wyznaczonej sali) dopuszcza się wejście tylko rodziców klas I i oddziałów „0” (po jednym rodzicu na dziecko).

    Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w szczególności zachowywanie dystansu społecznego oraz zakrycie twarzy maseczką/przyłbicą  i dezynfekcję rąk przy wejściu do pomieszczeń szkoły.


    KLASY 1  I  ODDZIAŁY „0”:

    ODDZIAŁY „0”: Spotkania wychowawców z dziećmi i rodzicami odbędą się  w sali gimnastycznej  budynku klas 0-I („stara szkoła”)  - wejście bezpośrednie ze szkolnego dziedzińca. W przypadku ładnej pogody spotkanie może się odbyć na świeżym powietrzu.

    KLASY I:  Spotkania wychowawców z dziećmi i rodzicami odbędą się w hali widowiskowo–sportowej - wejście bezpośrednio od strony ORLIKA . W przypadku ładnej pogody spotkanie może się odbyć na świeżym powietrzu

    Zasady uczestnictwa w spotkaniu:

    1. Uczestnicy spotkania (rodzice i dzieci) przychodzą na wyznaczoną godzinę.
    2. Jednemu dziecku może towarzyszyć wyłącznie jeden rodzic/opiekun.
    3. Wychowawca klasy i dyrektor przekażą uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy od 2 września, a następnie wychowawca pokaże dzieciom ich salę i przekaże podręczniki.
    4. Na spotkanie prosimy zabrać ze sobą długopisy.

     Godziny spotkań:   

           kl. 1a - godz. 10.45,                kl. 1b - godz. 9.30,             Kl. 1c - godz. 12.00

           Oddział „0a”:  godz. 12.00;     Oddział „0b”: 14.30;            Oddział „0c”: 13.15

     

    Klasy 2 i 3 - Spotkania wychowawców z dziećmi  odbędą się w  ustalonych salach lekcyjnych zgodnie  z harmonogramem.

    1. Klasy II od roku szkolnego 2020/21 będą się uczyły w budynku głównym. 1 września na dzieci klas II wychowawcy będą oczekiwali przed głównym wejściem do szkoły o godz. 11.15. Do godziny 11.15 uczniowie, którzy przyjadą autobusem szkolnym oczekują w świetlicy klas III-VI (główny budynek).
     O godzinie 11.15 uczniowie (sami, bez rodziców) wraz z wychowawcami udają się do przypisanych im izb lekcyjnych.

       Kl. 2a – sala 2.12 ,    klasa 2b – sala 2.14 , klasa 2c – sala 2.11
    2.  Uczniowie klas III po wejściu do szkoły przechodzą do swoich dotychczasowych izb lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą o godz. 11.00

                Kl. 3a – sala 2.16 ,    klasa 3b – sala 2.15 , klasa 3c – sala 2.17

    Klasy 4 - Spotkania wychowawców z dziećmi  odbędą się w ustalonych salach lekcyjnych  o  godz. 8.15

    1. Wychowawcy klas spotkają się z uczniami na dziedzińcu szkolnym przy parkingu (naprzeciwko placu zabaw, tam gdzie dzieci odbierały świadectwa). Dziecku może towarzyszyć  rodzic (wyłącznie jeden opiekun na dziecko).
    2. Uczniowie, którzy przyjadą autobusem szkolnym oczekują na spotkanie w świetlicy klas III-VI (budynek główny).
    3. O wyznaczonej godzinie, po przedstawieniu wychowawcy, uczniowie wraz z wychowawcą udają się do swojej izby lekcyjnej. Rodzice pozostają na zewnątrz budynku.
    4. Przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.
    5. Wchodząc do szkoły uczniowie zobowiązani są do założenia maseczki lub przyłbicy, które będzie można zdjąć dopiero  w sali, w której odbędzie się spotkanie, po zajęciu miejsca na krześle.
    6. Z uwagi na możliwe zagęszczenie osób, wskazane zakrycie ust i nosa również na zewnątrz budynku.
    7. Oczekując na spotkanie na zewnątrz uczestnicy zobowiązani są do  zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 metra.
    8. Wychowawca klasy przekaże uczniom najważniejsze informacje dotyczące nowego roku szkolnego i nowego etapu edukacyjnego, obowiązujących procedur i bhp na terenie szkoły i w drodze do szkoły.
    9. Po zakończonym spotkaniu wychowawca odprowadzi dzieci do wyjścia ze szkoły. 

             Miejsce spotkań:

               Kl. 4a:  sala 1.18;   Kl. 4b:  sala 1.17;   Kl. 4c:  sala 1.12; Kl. 4d:  sala 1.11

     

        Klasy V-VIII- Spotkania z wychowawcami odbędą się w ustalonych salach lekcyjnych zgodnie z  harmonogramem (załączonym poniżej)

    1. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi im wejściami o wyznaczonych godzinach i  przechodzą od razu do wyznaczonych im sal lekcyjnych.
    2. Uczniowie z klas VIII, którzy przyjadą autobusem szkolnym oczekują na spotkanie w świetlicy klas VII-VIII  (budynek główny, część po gimnazjum).
    3. Wchodząc do szkoły uczniowie zobowiązani są do założenia maseczki lub przyłbicy, które będzie można zdjąć dopiero  w sali, w której odbędzie się spotkanie, po zajęciu miejsca na krześle oraz do dezynfekcji rąk.
    4. Z uwagi na możliwe zagęszczenie osób zalecana jest zakrycie ust i nosa również na zewnątrz budynku.
    5. Oczekując na spotkanie na zewnątrz uczniowie zobowiązani są do  zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 metra.
    6. Wychowawca klasy przekaże uczniom najważniejsze informacje dotyczące nowego roku szkolnego, obowiązujących procedur i bhp na terenie szkoły i w drodze do szkoły.

     

          Procedura funkcjonowania PSP w Piotrkowie Kujawskim w okresie pandemii.docx

    
    
   Autokary szkolne na 01.09.2020
    

    

                                                                                                                                Piotrków Kujawski, 26 sierpnia 2020 

    

   I AUTOBUS 

   6.55 – Piotrków Kujawski  – 7.05 – Czarnotka – 7.10 – Świątniki(Remiza)  – 7.20 – Wąsewo(Wiata) – 7.35  – Anusin – 7.45 – Piotrków  Kujawski

   9.00 – Piotrków Kujawski– Czarnotka – Świątniki – Wąsewo – Anusin  – Piotrków Kujawski

   9.55 – Piotrków Kujawski  – 10.05 – Czarnotka – 10.10 – Świątniki(Remiza)  – 10.20 – Wąsewo(Wiata) – 10.35  – Anusin – 10.45 – Piotrków  Kujawski

   12.00 – Piotrków Kujawski – Czarnotka – Świątniki – Wąsewo – Anusin  – Piotrków Kujawski

   II AUTOBUS

   7.00 – Piotrków Kujawski  – 7.10 – Rogalin  – 7.20 – Lubsin – 7.30 – Palczewo – 7.35 – Piotrków Kujawski

   7.35 – Piotrków Kujawski – 7.45 – Szewce – 7.55 – Piotrków Kujawski

   9.00 – Piotrków Kujawski – Palczewo – Lubsin – Rogalin – Piotrków Kujawski

   9.30 – Piotrków Kujawski – Szewce – Piotrków Kujawski

   10.00 – Piotrków Kujawski  – 10.10 – Rogalin  – 10.20 – Lubsin – 10.30 – Palczewo – 10.35 – Piotrków Kujawski

   10.35 – Piotrków Kujawski – 10.45 – Szewce – 10.55 – Piotrków Kujawski

   12.00 – Piotrków Kujawski – Palczewo – Lubsin – Rogalin – Piotrków Kujawski

   12.30 – Piotrków Kujawski – Szewce – Piotrków Kujawski

   III AUTOBUS 

   6.55 – Piotrków Kujawski – 7.05– Zborowiec – 7.10 – Gradowo – 7.20 – Wójcin –                       7.25 – Wójcin(Mostek) – 7.35 – ul. Smołowa – 7.40 – Zborowiec(PKP) –                                         7.50 – Piotrków Kujawski

   9.00 – Piotrków Kujawski – Zborowiec – Gradowo – Wójcin – Wójcin(Mostek) –                          ul. Smołowa – Zborowiec(PKP) – Piotrków Kujawski

   9.55 – Piotrków Kujawski – 10.05– Zborowiec – 10.10 – Gradowo – 10.20 – Wójcin –                        10.25 – Wójcin(Mostek) – 10.35 – ul. Smołowa – 10.40 – Zborowiec(PKP) –                              10.50 – Piotrków Kujawski

   12.00 – Piotrków Kujawski – Zborowiec – Gradowo – Wójcin – Wójcin(Mostek) –                          ul. Smołowa – Zborowiec(PKP) – Piotrków Kujawski

   IV AUTOBUS 

   7.00 – Piotrków Kujawski – 7.10 – Jurkowo –– 7.15 – Łabędzin – 7.20 – Przedłuż – 7.30 – Leszcze –  7.40 – Rzeczyca  – 7.50 – Jerzyce – 7.55 – Piotrków Kujawski

   9.00 – Piotrków Kujawski – Jerzyce – Rzeczyca – Leszcze – Przedłuż – Łabędzin – Jurkowo – Piotrków Kujawski 

   10.00 – Piotrków Kujawski – 10.10 – Jurkowo –– 10.15 – Łabędzin – 10.20 – Przedłuż – 10.30 – Leszcze –  10.40 – Rzeczyca  – 10.50 – Jerzyce – 10.55 – Piotrków Kujawski

   12.00 – Piotrków Kujawski – Wąsewo  – Rzeczyca – Leszcze – Przedłuż – Łabędzin – Jurkowo – Piotrków Kujawski

 •